Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) erbjuder unga möjlighet till sommarjobb – för varje fast anställd i SBB förvaltning anställs också en ung sommarjobbare.

SBB är Europas mest socialt hållbara fastighetsbolag som största ägare av social infrastruktur. Det är i den rollen som bolaget står upp för samhället via olika typer av sociala insatser, fortsätter att investera i hållbarhet och levererar social infrastruktur med stor betydelse för väldigt många människor.

Att sommarjobba ger möjlighet att växa som person, ta ansvar och få nya relationer både inom arbetslivet och privat. Sommarjobb för unga har varit viktigt för bolaget sedan starten för fem år sedan.

”Vi är glada att kunna erbjuda 200 ungdomar runt om i Sverige sommarjobb och bidra till en positiv start inför arbetslivet,” säger Annika Ekström, chef för SBB förvaltning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, Chef Förvaltning, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]