Amasten offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM avseende samtliga aktier i SSM (”Erbjudandet”). Efter utgången av acceptfristen den 7 december 2020 meddelade Amasten att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Amasten totalt kontrollerar 57 390 538 aktier i SSM, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM. Erbjudandet förklarades samtidigt ovillkorat.

Mot bakgrund av ovanstående har Amasten påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i SSM i enlighet med aktiebolagslagen. Amasten har kommunicerat att acceptfristen förlängts till och med den 15 januari 2021, för att kvarvarande aktieägare i SSM ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vidare har Amasten begärt att SSM ska ansöka om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats har Nasdaq Stockholm godkänt SSMs ansökan om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm samt beslutat att sista dag för handel i SSMs aktie ska vara den 7 januari 2021.

För mer information vänligen kontakta
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, när allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterade på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com