Årsstämman för 2021 kommer hållas i Stockholm den 27 april 2021, kl 13:30.