Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) har tecknat ovillkorat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Borgmästareängen 6, 7 och 12 centrala LandskronaFastigheterna har en uthyrningsbar area om 1 002 kvm som utgörs av totalt 12 lägenheter och har en total hyresintäkt om cirka 840 tkrDet underliggande fastighetsvärdet i transaktionen är 9,4MSEK, vilket motsvarar det tredje kvartaletsvärdering. Frånträde är tänkt att ske under aprilmånad.

Amastenfortsätter sin strategi att effektivisera sin förvaltning genom avyttringar av huvudsakligen mindre fastigheter utan direkt geografisk koppling till det övriga beståndet. Under våren följer sannolikt ytterligare ett par avyttringar enligt samma logik och vi är nöjda över att ha funnit en långsiktig köpare till fastigheterna i Landskrona, med väldigt god erfarenhet av förvaltning, kommenterar David Dahlgren, VD på Amasten.

Amastens rådgivare i försäljningen var Valvet House of Business och Delphi Advokatbyrå.

Denna information lämnades till publicering kl. 07:30 den 2februari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02[email protected] 

Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 733 49 66 17[email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50www.mangold.se