Amasten Holding AB (publ) har tecknat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Kullerstads-Åby 2:48 och 3:7 i centrala Skärblacka i Norrköpings kommun. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 2 168 kvm som utgörs av 1 012 kvm bostadsyta och 1 156 kvm lokalyta. Det underliggande fastighetsvärdet om 11,5 MSEK överstiger det tredje kvartalets värdering med 6,5 procent. Frånträde är tänkt att ske under februari månad.

”Amastens bestånd i regionen är lokaliserat till Finspång och fastigheterna i Skärblacka ligger något avsides. Genom avyttringen kan vi effektivisera vår förvaltning. Vi kommer under året att fortsätta med en del avyttringar av främst mindre fastigheter utan direkt geografisk sammankoppling till övrigt bestånd”, kommenterar David Dahlgren, VD på Amasten.

Amastens rådgivare i försäljningen var Mäklarringen i Norrköping och Delphi Advokatbyrå.

Denna information lämnades till publicering kl. 07:30 den 28 januari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 733 49 66 17, [email protected] 

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se