Amasten tecknar ett treårigt avtal om 3 miljoner kronor med Sveriges Stadsmissioner och blir det första bostadsbolaget som nationell huvudpartner. Amastens tillskott kommer att koncentreras kring frågorna hemlöshet och bostad, en av fyra fokusverksamheter inom Sveriges Stadsmissioner.

– Stadsmissionens gedigna arbete med att skapa tryggare samhällen går helt i linje med Amastens värdegrund. Att skapa trygga hem, områden och samhällen där människor bor, lever och mår bra. Om vi med boendet som hjärtefråga, kan bidra med kapital, volontärarbete och möjligheter för Stadsmissionen att etablera sig på fler orter genom vår lokala förankring – så är det en win–win för alla säger, Mikael Rånes VD på Amasten Fastighets AB.
 

– Sveriges Stadsmissioner är oerhört glada och tacksamma för detta nya samarbete med Amasten. Vi ser framemot ett långsiktigt partnerskap där vi gemensamt kan verka för ett mänskligare Sverige, säger Jonas Berglund, Ansvarig Nationella Företagspartners på Sveriges Stadsmissioner.

 

Om Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner består av tio lokala stadsmissioner på ca 30 orter, som arbetar för att människor i social och ekonomisk utsatthet ska få en bättre tillvaro. Stadsmissionen verkar i Eskilstuna-Nyköping, Göteborg, Kalmar, Linköping-Norrköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Varje stadsmission erbjuder ett brett stödutbud i form av en öppen mötesplats, individuell vägledning, rådgivning och utdelning av mat. På några orter finns även en öppen förskola för barn, terapiverksamhet och skyddat boende.

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utanförskap. För trots att vi lever i ett av världens rikaste länder blir hemlöshet, fattigdom, ensamhet, psykisk ohälsa, utanförskap och utsatthet allt vanligare. Stadsmissionen arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Jonas Berglund, Ansvarig Nationella Företagspartners, Sveriges Stadsmissioner, Tel: +46 (0)70-144 73 04, [email protected]

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]