Den 8 september beslutade Nyköpings kommun om den detaljplan i Nöthagen, där Amasten, i ett 50/50 ägt JV-bolag tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, planerar att uppföra 750 Riki-lägenheter om totalt 50 000 kvm. Projektet är en del av den detaljplan där SBB utvecklar totalt 1 600 nya bostäder med handel, verksamheter, skola/förskola och en offentlig park i ett industriområde precis intill tågstationen i Nyköping. Produktionsstart för de 750 Riki-lägenheterna är planerad till andra kvartalet 2021.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med SBB, som gjort ett gediget arbete med detaljplanen. Projektet i Nöthagen är ett av de mest intressanta och spännande stadsutvecklingsprojekten i Sverige, säger Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Till våren färdigställer Amasten även 123 lägenheter i Isaksdal. 

– Nyköpings kommun gör det väldigt enkelt för oss som ett nytänkande fastighetsbolag, det känns tryggt inför framtiden, säger Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020 kl. 14.20 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].