Amasten sponsrar sedan tidigare Stiftelsen Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Nu förlänger Amasten samarbetet och utökar, med en ny satsning i Gävle.

Vi är tacksamma och stolta över möjligheten, att få bidra till Läxhjälpens etablering i Gävle, som nu blir andra orten efter Sundsvall. När elever säger att de aldrig skulle fått godkänt i skolan, om det inte vore för Läxhjälpen, inser man hur avgörande stödet är för ungdomars framtid. Tyvärr verkar Coronapandemin som drabbat världen och följande isolation ge en negativ trend på betygen, varför det känns viktigare än någonsin att bidra. Till att driva Läxhjälpens etablering i Gävle, i en skola nära vårt bestånd i Sätra., Förhoppningsvis kan vi hjälpa barn i våra områden till en bättre framtid, säger Magnus Jägre, IT- och hållbarhetschef på Amasten Fastighets AB.

– Tillsammans med Amasten etablerade vi läxhjälpsprogrammet i Sundsvall och inför nästa läsår kan vi också nå elever i Gävle. Vi vet att skolor och elever med redan stora utmaningar riskerar att hamna ännu längre efter som en följd av inställda lektioner, personalbrist och hög frånvaro. Därför kraftsamlar vi nu för att kunna ge läxhjälp till dem som behöver det som mest, även i Gävle. Amastens handlingskraft är en viktig möjliggörare för oss på Läxhjälpen!, säger Ebba Myrsten, regionchef Norr på Stiftelsen Läxhjälpen.

 

Om samarbetet

Amasten och Läxhjälpen startade ett läxhjälpsprogram på Bergsåkers skola i Sundsvall 2019. 15 elever har erbjudits gratis läxhjälp efter skoltid, tre timmar, två gånger i veckan. Som extra morot erbjöd Amasten sommarjobb för elever som fullföljt programmet. I sommar kommer tre (av totalt 24) sommarjobbare från läxhjälpsprogrammet på Bergsåkers skola, att sommarjobba i Amastens bestånd. Läxhjälpen är en del av Amastens hållbarhetssatsning, att skapa trygga hem och områden, varför man utökar samarbetet till Gävle.

Om Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen har sedan 2007 bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Verksamheten samverkar med 45 skolor med låga resultat från Malmö i söder till Umeå i norr. Visionen är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Det senaste läsåret nådde 72 % av eleverna gymnasiebehörighet och 82% av angav att de fått ökat självförtroende genom Läxhjälpen.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Magnus Jägre, IT- och hållbarhetschef Amasten, Tel: +46 (0)70-560 68 76, [email protected] 
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 07.15 CET.
 

Om Amasten 

 Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].