Amasten Holding AB (publ), (”Amasten”), har beslutat att emittera ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 150 miljoner kronor med förfall i juni 2019.

Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,00 procent och ha ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Amasten avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar. Likviden från obligationslånet ska användas till generella verksamhetsändamål, inklusive refinansiering samt finansiering av potentiella förvärv.

”Obligationsemissionen ger oss goda förutsättningar att växa Amasten vidare mot vårt mål att fördubbla fastighetsbeståndet till 2018.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen.  

Denna information lämnades till publicering kl. 08.00 den 30 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.