Under juli skickade Amasten in bygglovsansökan för 50 hyresrätter i centrala Timrå. Idag blev ansökan godkänd och bolaget planerar nu för byggstart.

Jag vill skicka en stor eloge till Timrå kommun som varit snabba i ansökandeprocessen, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Amasten äger sedan tidigare lägenheter, kontors- och butikslokaler i Timrå. Lägenheterna i Timrå blir en del av Amastens nya mål, att bygga 1000 lägenheter, som kommunicerades tidigare under dagen.

Följ projektet på www.1000lägenheter.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef Amasten, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected] 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 13.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.