Amasten har beslutat att uppdatera sitt finansiella mål avseende avkastning på eget kapital. Det nya finansiella målet innebär en avkastning på eget kapital om 15 procent. Tidigare målsättning 10 – 12 procent.

Finansiella mål

  • Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod uppgå till 15 procent per år.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt understiga 70 procent.
  • Räntetäckningsgraden på bankfinansiering ska långsiktigt överstiga 150 procent.

Amastens årsredovisning för 2017 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.amasten.se. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via [email protected].

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se