Amastens årsredovisning för 2020 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.amasten.se. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via [email protected].

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till över 92 procent av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]