Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tillsammans med två investorer tecknat avtal om att genom dotterbolag förvärva fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen är ovillkorad och sker genom lagfartsförvärv och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 33,2 miljoner kronor. Säljare är Prime Living AB.

Projektet omfattar 90 hyreslägenheter och ett mindre centrum med livsmedelsbutik. Amastens ägarandel i projektet uppgår till 34 procent. Riki-huset står klart för inflyttning till hösten 2020.

”Nu bygger vi Stockholmsområdets första Riki-hus. Det känns extra roligt att bygga i Sollentuna där mina barn har vuxit upp”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 14.45 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se