Amasten Fastighets AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Kronhjorten 22, Klockaren 11 och Gästgivaren 8 i centrala Falköping. Fastigheterna omfattar 5 byggnader med totalt 191 hyreslägenheter samt lokaler. Hyresvärdet uppgår till cirka 24,4 mkr. Tillträde bedöms ske under juni 2021 och säljare är Fodret Förvaltning AB.

Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 275 mkr.

– Förvärvet är ett bra komplement till Amastens övriga bestånd i västra Sverige. Falköping är en ort med positiv befolkningstillväxt med närhet till arbetsmarknaden i flera andra städer. Det finns stora möjligheter till värdeskapande förvaltning av fastigheterna, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]