Amasten Fastighets AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i ett attraktivt läge i Köping. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr. 

Hyresvärdet på förvärvade fastigheter uppgår till 7,9 mkr. Bostäder utgör 94 procent av hyresvärdet, övrigt utgörs av lokaler och parkeringar. Totalt ingår 96 hyreslägenheter i fastighetsbeståndet. Säljare är en privat fastighetsägare och tillträde bedöms ske under november 2021.

Amasten förvaltar innan förvärvet 218 välbelägna lägenheter i köping. 
 
–    Genom förvärvet ökar vi vårt fastighetsbestånd i Köping, vilket ger synergier i förvaltningen och kompletterar mycket väl vårt befintliga bestånd. Husen är välförvaltade, i gott skick och centralt belägna, vilket skapar goda möjligheter till värdeskapande förvaltning. Affären är mycket passande och följer väl vår affärsstrategi, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.
 
 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Mattias Lundgren, CFO, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]