Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”), har idag tecknat avtal om att köpa 2 nyproducerade Riki-hus i Umeå. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärden om totalt 87 miljoner kronor. En av fastigheterna, med slutligt fastighetsvärde om 39 miljoner kronor, är under produktion och färdigställs första september 2019. Fastigheterna beräknas tillträdas under fjärde kvartalet och säljare är Sterner Stenhus Förvaltning AB.

”Vi ser fram emot att kunna växa ytterligare i Umeå. Umeå är Norrlands huvudstad och en av Sveriges snabbast växande städer, vilket går i linje med vår strategi.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Sterner Stenhus Förvaltning AB äger 51 % av Sterner Stenhus Fastigheter AB. Sterner Stenhus Fastigheter AB äger 17,2 % av Amasten Fastighets AB. Med anledning av Sterner Stenhus Fastighets AB:s närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Förvärven omfattar totalt 77 lägenheter och 2 600 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 4,7 miljoner kronor per år. Direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till extra bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 17.25 CET.