Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har, som tidigare kommunicerats, avtalat om försäljning av brf-projektet Elverket, vilket nu fullföljs. Idag frånträder Amasten projektet i Nacka.

– Amasten fokuserar i första hand på hyresrätten och hyresrättens betydelse i samhället. Försäljningen ger Amasten full likviditet att återinvestera i nya affärer och byggnation av Riki-hus. Elverket är ett jättefint brf-projekt som passar andra utvecklare bättre, berättar Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

 

Om Elverket

Projektet Elverket omfattar 26 000 kvadratmeter BTA bostäder bredvid kommande tunnelbanestation i Nacka Centrum. Köpare är Obos.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den
15 april 2021 kl. 13.55 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]