Amasten Fastighets AB (publ), har idag frånträtt de 5 fastigheter i Ronneby som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 2 juli. 

Det tidigare villkoret från köparen om att erhålla slutlig finansiering har uppfyllts och fastigheterna har idag tillträtts av Studentbostäder i Sverige AB, där Amasten efter transaktionen äger 28 %. Övriga ägare är Offentliga hus (45 %), Samhällsbyggnadsbolaget (23 %) samt ledning och styrelse (4 %). Transaktionen har skett i bolagsform och har baserats på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 257 miljoner kronor.

          Med våra ägare och deras erbjudanden kan vi utveckla, inte bara studentboenden, utan hela samhällen. Det är otroligt spännande att komma igång, säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

          Det finns ett tomrum på marknaden inom segmentet studentbostäder, Studentbostäder i Sverige AB är helt rätt i tiden. Det är ett klokt beslut att bilda ett bolag som förvaltar, utvecklar och bygger studentbostäder. Det krävs en unik och speciell kompetens för det, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB.

Den slutgiltiga köpeskillingen för aktierna i bolaget uppgår till cirka 172,1 miljoner kronor. Betalning har erlagts i form av aktier i Studentbostäder i Sverige AB samt kontanta medel och ägarlån.

Advokatfirman Glimstedt och Colliers International har agerat rådgivare åt Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige AB, Tel: +46 (0)70-786 54 54, [email protected]
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]