Amasten fullföljer förvärv av tre fastighetsportföljer för 845 MSEK


Amasten Holding AB (publ) har igår, 30 juni, fullföljt och tillträtt förvärven av de tre fastighetsportföljer som meddelades den 30 maj. Förvärven baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 400 SEK/kvm. De fastigheter som förvärvas bedöms ge en genomsnittlig direktavkastning om 7,4 procent.