Amasten Fastighets AB (publ) har kommit överens med Swedbank om att förlänga bolagets befintliga kreditfaciliteter avseende fastighetslån och förvärvskrediter. Total ökar kreditramen 275 mkr till 1 825 mkr.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2021 och löper på tre år. Finansieringsvillkoren i det nya avtalet medger en högre belåningsgrad i fastighetsportföljen och en större flexibel förvärvskredit. Samtidigt sänks genomsnittlig räntekostnad. Vid fullt utnyttjande motsvarar den lägre räntemarginalen en lägre årlig räntekostnad om 14 mkr.

– Vi är glada över att förlänga och fördjupa samarbetet med Swedbank som är en bra och stabil partner på vår tillväxtresa. Vi får i och med det nya avtalet en avsevärt större flexibilitet i att finansiera nya fastighetsförvärv säger Mattias Lundgren, CFO Amasten Fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, CFO, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 kl. 11.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]