Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag säkerställt finansiering för förvärv av bostadsbestånd i centrala Ronneby, vilket pressmeddelandes den 13 mars 2017. Säljare är Heimstaden Bostad AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 248 miljoner kronor, i vilket avdrag för latent skatt har beaktats.

Transaktionsavtalet hade, som tidigare meddelats, finansieringsförbehåll. Tillträde är planerat att ske i slutet av maj månad.

Förvärvade fastigheter

Portföljen omfattar 19 659 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 20,8 miljoner kronor per år. De uthyrningsbara areorna utgörs av 286 lägenheter och ett mindre antal kommersiella lokaler. Fastigheternas yta uppdelas på 93 procent bostadsyta och 7 procent lokalyta. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till cirka 98 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,0 procent. 

Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2017 som publiceras den 12 maj 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 19.00 den 11 maj 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.