Amasten Holding AB (publ) förbereder sig inför en expansion under 2014. En ny strategi har utarbetats vilken innebär en satsning på fastighetsinvesteringar i små och medelstora städer.

Investeringarna kommer att inriktas på i huvudsak bostadsfastigheter men även till viss del fastigheter med kommersiella lokaler, allt för att ge bolagets ägare en så god avkastning som möjligt.

I samband med det omvända förvärvet som genomfördes i början på året ombads Jan Rynning och Mattias Klintemar att fortsätta sitt arbete i styrelsen för bolaget för att bibehålla kontinuiteten i bolaget, dra nytta av den mångåriga erfarenhet som finns hos dessa båda samt göra övergången så smidig som möjligt. Mot bakgrund av de nu förestående förändringarna som med all sannolikhet även kommer att innebära förändringar i ägarbilden har de båda valt att ställa sina platser till förfogande. Även John Hamilton har valt att ställa sin plats till förfogande. Som nya styrelseledamöter för bolaget är Lars-Erik Wenehed, Peter Heed samt Göran Brihs föreslagna. Nedan följer en kortare sammanfattning av respektive persons bakgrund.

Lars-Erik Wenehed

  • 67 år
  • Jur. dr. i internationell skatterätt
  • Tidigare chefsjurist inom Tetra Pak, numera konsult inom affärsjuridik

Peter Heed

  • 36 år
  • Jur. kand. från Göteborgs Universitet
  • Verkställande direktör på FM Finans AB med särskild inriktning på fastighetsfinansiering

Göran Brihs

  • 55 år
  • Civilekonom
  • Mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen från såväl börsnoterade som privata och kommunala bolag. Arbetar idag som ekonomichef för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Till följd av de tilltänkta förändringarna kallar bolaget till extra bolagsstämma måndagen den 2 december klockan 14.00 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28, 4 tr i Stockholm. Ärendena som kommer att behandlas under stämman är utöver förändringen av styrelse även ändring av bolagsordningen samt bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier. För fullständig kallelse hänvisas till separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575, [email protected]
eller
Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), +46 70 351 00 05, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se