Amasten Holding AB (publ) har idag träffat avtal om att förvärva aktierna i två bolag med fastigheter i Osby från huvudägaren Thomas Melins privata bolag.

I bolagen ingår sju fastigheter i centrala Osby med hyresintäkter på omkring 7 mkr varav cirka 20% kommer från lokaluthyrning och resterande 80% från uthyrning av bostadslägenheter. Driftsnettot i fastigheterna uppgår till cirka 3,2 mkr.

Transaktionen kommer att bidra positivt till den totala intjäningen och kassaflödet i Amastenkoncernen. Vidare har det funnits dotterbolag inom Amastenkonceren som har haft säkerheter ställda för bolag utanför koncernen. Med denna affär löses den pantsättningsproblematik som uppstod i samband med det omvända förvärvet av Morphic Technologies tidigare under året och som redovisats i delårsrapporterna.

Tillträdesdagen är 31 december 2013.

Vid frågor kontakta:

VD Thomas Melin
[email protected]
020-210 575

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se