David har över tio års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och förvaltning. De senaste sju åren har han varit Norden-VD på Tavistock Group (tidigare kallat Kenmore Property Group och Tamar Capital Partners) där han ansvarat för transaktioner och förvaltning. Fastighetsportföljen på Tavistock omfattade som mest 211 fastigheter i Sverige, Norge och Finland med ett fastighetsvärde på 6,5 miljarder kronor och bestod av kontors-, industri- och handelsfastigheter. Därtill ansvarade David för de tiotalet anställda verksamheten har haft i Skandinavien.

De senaste åren har han i huvudsak arbetat med att avveckla Tavistocks bestånd genom ett sjuttiotal försäljningar och det arbetet är nu slutfört. Delar av det tidigare beståndet David har ansvarat för låg i Tamar European Industrial Fund (plc), som är noterad på Londonbörsen.

Dessförinnan arbetade David som investeringsrådgivare åt institutionella och privata fastighetsägare på Aberdeen Property Investors under drygt tre år. David började sin karriär i finansbranschen 1998.

David kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 januari 2014.

  
Vid frågor kontakta:

VD Thomas Melin
[email protected]
020-210 575

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se