Styrelsen i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 2 december 2013 och kommer samtidigt att kalla till ny extra bolagsstämma den 19 december 2013. Den nya kallelsen kommer att pressmeddelas senare under dagen.

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se