Amastens årsredovisning för 2016 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.amasten.se. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via [email protected].

Denna information lämnades till publicering kl. 11.00 den 13 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02[email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617[email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First NorthPremier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399www.fnca.se.