Amasten Holding AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie som är noterad på NASDAQ OMX First North. Uppdraget startar den 2 april 2013 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp och säljkurs, för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie och med syfte att skapa en mer rättvisande värdering.

    

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575,
[email protected]
eller
Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), + 46 70 351 00 05
[email protected]

    
Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se.