Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) äger sedan september 2019, 400 lägenheter i området Sätra, Gävle. Bolagets strategi är att skapa trygga och trivsamma hem genom lokal förvaltning, uppgradering av lägenheter och bostadsområden.  

Fastigheterna i Sätra byggdes i slutet av 60-talet och genomgick en omfattande renovering för 30 år sedan. För att öka fastigheternas livslängd och attraktivitet har Amasten nu valt att investera 21 miljoner kronor i trygghetsskapande åtgärder. Trygghetsskapande åtgärder är något Amasten aktivt arbetar med i samtliga bostadsområden och innefattar allt från att renovera gemensamhetsytor, starta läxhjälpsprogram, förstärka belysning och skalskydd, till att installera nya system som underlättar för hyresgäster och förvaltning. 

– Vi har ägt fastigheterna i snart två år och känner oss trygga med vad som behöver göras för att lyfta området och öka dess attraktivitet. Vi satsar stort på Gävle, i form av hållbara och trygghetsskapande åtgärder, i form av löpande standardhöjningar av våra lägenheter samt genom den planerade nyproduktionen av 150 lägenheter, säger Klas Johansson, förvaltningsschef på Amasten. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Klas Johansson, Förvaltningsschef, Tel: +46 (0)70-218 58 95, [email protected] 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021, kl. 12.00 CET. 

_____________________________________________________________________ 

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]