Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa en bostadsportfölj i centrala Alingsås. Transaktionen sker bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 460 miljoner kronor och är villkorad av bankfinansiering. Säljare är Ernst Rosén AB. Amasten tillträder fastigheterna per den 2 november 2020.

– Att få genomföra denna affär med ett kvalitetsbolag som Ernst Rosén och etablera oss i tillväxtregionen Göteborg, ligger helt i linje med Amastens tillväxtresa. Målet att etablera en fjärde fastighetshubb om minst 1 miljard kronor rycker närmare, säger Mikael Rånes, Förvaltningschef Amasten

– Det känns bra att fastigheterna tas över av en aktör vars övergripande mål är att fortsatt förvalta och utveckla trygga bostäder för långsiktigt ägande, säger Linda Pettersson, VD Ernst Rosén

Förvärvet omfattar sjutton fastigheter om totalt 29 076 kvadratmeter och 257 lägenheter på adresserna; Kungsgatan, Alströmersgatan, Drottninggatan etc. Bostadsportföljens sammanlagda hyresvärde uppgår till 22,3 miljoner kronor per år.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 kl. 15.00 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].