Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa ett bostadshyreshus i Eskilstuna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 29 miljoner kronor. Säljare är en privat fastighetsägare. Amasten tillträder fastigheterna per den 1  december 2020. Angermann har varit rådgivare i affären.

– Med dagens köp når vi 200 lägenheter på fem veckor i Eskilstuna och tillsammans utgör fastigheterna en fin portfölj med centralt läge, bra skick och hög värdepotential, säger Mikael Rånes, Förvaltningschef Amasten.

Förvärvet omfattar en fastighet om totalt 1 673 kvadratmeter och 24 lägenheter. Bostadsportföljens sammanlagda hyresvärde uppgår till 1,8 miljoner kronor per år. Fastigheten är attraktivt belägen vid kanten till gamla stan och är fullt uthyrd med 5 minuters promenadväg till centrum. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 12.00 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]