Amasten har idag förvärvat utestående 50 procent av JV-projektet Älvsjö Quarters. Projektet har sedan Q2 2020 drivits inom ramen för ett JV-samarbete med New Real Estate Sweden AB.

Köpeskillingen 33 miljoner kronor motsvarar investerat belopp i projektbolaget och bedöms inte ge någon omedelbar resultateffekt.

– Jag är nöjd över att Amasten nu har full kontroll över projektet, som har ett fantastiskt läge intill såväl Älvsjömässan som Älvsjö station, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Om projektet Älvsjö Quarters är idag uthyrt till skol- och förskoleverksamhet och Amasten planerar att på sikt utveckla fastigheten för att skapa nya hyresbostäder i direkt anslutning till Älvsjö station.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08.05 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].