Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa ett bostadshyreshus i Eskilstuna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 42 miljoner kronor. Säljare är Happy Business Sweden AB. Amasten tillträder fastigheterna per den 1 oktober 2020.

Nu genomför vi det andra förvärvet i Eskilstuna på kort tid. En välbelägen fastighet med hög värdepotential där vi ser goda investeringsmöjligheter. Eskilstuna blir en viktig ort för Amasten i Mälardalsregionen, säger Mikael Rånes, Förvaltningschef Amasten.

Förvärvet omfattar 45 lägenheter om 3 376 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 2,9 miljoner kronor per år. Fastigheten är fullt uthyrd med 3 minuters promenadväg till tågcentralen.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt cirka 27,6 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten cirka 12,6 kronor kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 16.45 CET.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].