Amasten Holding AB (publ) korrigerar nyckeltal

I delårsrapporten som publicerades tidigare idag var två nyckeltal felaktigt redovisade på sidan 1, 11 och 15. De nyckeltal som berörs är resultat per stamaktie samt förvaltningsresultat per stamaktie.

Dessa nyckeltal hade inte reducerats med preferensaktieutdelning för perioden, vilket nu har korrigerats. Vidare har definitionen av förvaltningsresultat per stamaktie har förtydligats på sidan 22.

Den korrigerade rapporten finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Denna information lämnades till publicering kl. 17:15 den 21 augusti 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se