Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av aktier riktad till allmänheten som styrelsen har fattat beslut om med stöd av bemyndigande från bolagsstämman och som kommunicerats genom pressmeddelande tidigare denna dag. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

För mer information se www.amasten.se