Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har avtalat om att tillsammans med T.Andréasson Fastighetsaktiebolag (”TAFAB”), utveckla fastigheten Gredelby 7:85 i Knivsta. Projektet omfattar 112 hyreslägenheter, 49 lägenhetshotellrum samt 1 500 kvm kommersiella lokaler i centrala Knivsta. 

Förutsatt att bygglov antas vid årsskiftet kommer projektet att produktionsstarta under januari 2020 och beräknas vara färdigställt till första kvartalet 2021.

Från kommunens sida är vi glada och förväntansfulla för att den här viktiga, centrala tomten nu är klar att bebyggas. Vi ser fram emot resultatet, säger Peter Evansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Knivsta

Projektet i Knivsta har ett perfekt läge, intill tågstationen, med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Vi är mycket tacksamma över möjligheten att få bygga i Knivsta kommun, säger Richard Lantz, Projektutvecklingschef på Amasten.

Vi är väldigt glada att vi har hittat en bra samarbetspartner i projektet där vi får en bra, kvalitativ produkt och där vi har prioriterat en samarbetspartner som också har möjlighet att uppföra huset snabbt med hög kvalité enligt kommunens önskemål, säger Thomas Andréasson VD, TAFAB.

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Richard Lantz, projektutvecklingschef Amasten, Tel: +46 (0)70-858 25 80, [email protected]
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 15.00 CET.

________________________________________________________________________________

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Om TAFAB

Vi är specialister på fastighetsförädling. Vi arbetar med joint venture, kapitalanskaffning och förmedling i huvudsak i Stockholmsområdet och Uppsala. Företaget grundades år 2007 av Thomas Andréasson och drivs idag tillsammans med sonen Tom och Christoph Svahn. Sedan starten har bolaget levererat fler än 30 lönsamma projekt, men vår erfarenhet sträcker sig längre än så. Läs mer på vår hemsida www.taf-ab.se.