Amasten har för avsikt att bygga 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet. Planen är att lägenheterna ska stå klara till våren 2020.

Amastens produkt Riki-huset erbjuder bra bostäder som byggs på ett kostnadseffektivt och nytt sätt genom en industriell process. Produktionstiden från färdigt bygglov till inflyttning är cirka 10 månader. Bostäderna är energieffektiva och håller hög kvalité.

”Intresset för Riki-huset som produkt är starkt. Örnsköldsvik har en stark företagandetradition med stort utvecklingsfokus. Lägenhetsprojektet är mycket spännande och har en arkitektur som är inspirerad av orten”, säger Ellen Reichard, Affärsutvecklingschef Amasten.

”Vi har en ambition att möjliggöra byggande av lägenheter för alla och Riki-huset är ett intressant koncept med fokus på effektiva och funktionella boendeytor. Jag tror definitivt att många som önskar ett centralt boende kommer att tilltalas av detta koncept i kombination med närheten till stadskärnan. Vi hoppas på att kunna inleda samarbete med en ny aktör på orten”, säger Marcus Elfving, Fastighetsstrateg Örnsköldsviks kommun.

Fler Riki-hus på gång

Den 13 augusti anlände 44 lägenheter till Umeå hamn. I slutet av november invigdes det första av två Riki-hus i Tomtebo, Umeå. Nu startar arbetet med hus två i Tomtebo, med 33 lägenheter.

Den 24 januari tar Amasten första spadtaget för 50 lägenheter i centrala Timrå.

Bolaget har, tillsammans med dotterbolaget Riki bostad, ett mål om att bygga 1000 lägenheter.

Följ projekten på www.amasten.se/projekt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ellen Reichard, Affärsutvecklingschef Amasten, Tel: +46 (0)734-100 666, [email protected]

Marcus Elfving, Fastighetsstrateg, Örnsköldsviks kommun, Tel: +46 070-291 92 12 [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 11.30 CET.
__________________________________________________________________
Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se