Christopher Köhler har rekryterats till en nyinrättad roll som projekt- och teknikchef med början i februari 2016. Han kommer närmast från Aberdeen Asset Management där han var teknisk chef med ansvar för löpande drift och projektutveckling inom Aberdeens förvaltade fastighetsbestånd.

”Vi är mycket glada över att Christopher valt att börja hos oss på Amasten. Han har en omfattande teknisk kompetens och projekterfarenhet som kommer att bidra till att förbättra vår energi- och driftoptimering ytterligare”, kommenterar Olof Pergament, Förvaltningschef på Amasten.

Christopher är driftingenjör i grunden och har en gedigen karriär inom teknisk förvaltning och har även tidigare arbetat inom Dalkia, SAS Facilities Management och Hiensch Engingeering.

”En central del av Amastens arbete framöver är att löpande renovera lägenhetsbeståndet för att erbjuda våra hyresgäster attraktiva lägenheter och därmed också öka bolagets hyresintäkter och fastighetsvärden.  Christophers erfarenhet blir mycket värdefull för bolaget, aktieägarna och våra kunder”, säger David Dahlgren, VD på Amasten.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 den 8 februari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se