Hans Ragnarsson har idag utsetts till CFO i Amasten Fastighets AB. Hans Ragnarsson ersätter Martin Sersé som varit CFO i bolaget sedan mars 2015.

-Jag är mycket förväntansfull över att få tillträda som CFO i Amasten. Jag har en stark tro på bolaget och vill vara med och öka tillväxttakten, säger Hans Ragnarsson tillträdande CFO och vice VD.

Hans Ragnarsson har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från en tjänst som CFO på Rikshem och har dessförinnan arbetat som CFO på Akelius. Hans Ragnarsson är utbildad ekonom vid Uppsala Universitet. 

-Hans Ragnarsson och jag har arbetat med varandra till och från sedan 2000 och tillsammans har vi byggt upp flera framgångsrika företag inom fastighetssektorn. Det är en glädje att återigen få bygga upp ett bolag tillsammans med Hans, säger Jan-Erik Höjvall, tillträdande VD i Amasten.

Tid för Hans Ragnarssons tillträde som CFO är ännu inte fastställt men tillträde kommer att ske inom 6 månader. Martin Sersé kvarstår i sin befattning som CFO tills dess att Hans Ragnarsson tillträder. Bolaget tackar Martin Sersé för hans bidrag till att ta Amasten till det bolag det är idag.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, tillträdande VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 22:00 den 29 augusti 2017.
__________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.