Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) eller (”Bolaget”) har beslutat att utse Sebastian Schönström till finanschef. Sebastian Schönström intar den nya rollen vid årsskiftet. David Svensson, byter vid årsskiftet tjänst, till rollen som Business Controller. Christer Fors, intar rollen som fastighetschef i Finspång.

”Vi har jobbat hårt det här året med att tajta till organisationen och nu är vi precis där vi vill vara. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare på rätt plats”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB

”Amasten satsar på sina medarbetare. Jag ser fram emot den nya rollen och att driva arbetet med att stärka bolagets finanser för vidare tillväxt,” berättar Sebastian Schönström, Financial Controller Amasten Fastighets ABVid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Sebastian Schönström, Financial Controller, Tel +46 (0)72-250 27 72, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 14.00 CET.

__________________________________________________________________
Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se