Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har avtalat om en försäljning av projektet Elverket till OBOS. Försäljningen omfattar fastigheten och projektet Elverket vilket omfattar 26 000 kvadratmeter ljus BTA bostäder bredvid kommande tunnelbanestation i Nacka Centrum. Amasten beräknas frånträda fastigheten 15 april 2021.
 

– OBOS är en finansiellt stark, långsiktig aktör som agerar, tänker och arbetar på samma sätt som Amasten avseende bostadsutveckling. Skillnaden är att Amasten är inriktade på hyresrätter och Elverksprojektet är ett Brf-projekt, som passar OBOS affärsidé bättre. Försäljningsskedet är viktigt för projektets framfart, då andra utvecklare ihop med Nacka kommun är beroende av en stark part som direkt kan gå in och driva projektet till färdigställande. Vi koncentrerar oss nu på att utveckla vårt befintliga fastighetsbestånd och nyproduktion av huvudsakligen Riki-lägenheter på de 6 000 byggrätter som Amasten har, främst belägna inom Stor-Stockholm, säger Mikael Rånes, VD Amasten Fastighets AB.

– Den här affären passar bägge parter väldigt väl och möjliggör för oss att i närtid kunna erbjuda OBOS medlemmar attraktiva bostadsrätter i centrala Nacka, samtidigt som Amasten kan fokusera på sin inriktning mot hyresrätter. Det har varit en intensiv och dynamisk process som vi är glada över att vi tillsammans nu har tagit i mål, säger Sofia Ljungdal, VD OBOS Nya Hem.
 

Närmare om försäljningsavtalet
Försäljningen har en marginellt positiv resultatpåverkan. Försäljningslikviden påverkar kassaflödet i princip fullt ut och inflyter successivt vid avtal, tillträde och sista delen senast sex månader efter avtalet.  Amastens likviditet stärks inför framtida affärer.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]