Amasten har sedan årsskiftet 2019/2020 inlett samarbete med Labtrino AB, för att testa deras intelligenta system för att öka förståelsen om fastigheter och boendes vattenförbrukning, för att kunna minska både vatten och energiförbrukning med 30 respektive 15%.

– Att minska vattenkonsumtionen är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och att tillsammans med Labtrinos teknologi öka medvetenheten bland våra hyresgäster är ett steg i helt rätt riktning, berättar Magnus Jägre, IT- och hållbarhetschef på Amasten. 

– Vår lösning är världsunik och adresserar både de boende och förvaltningen. Vi är glada att få implementera våra lösningar i verkliga förhållanden tillsammans med Amasten, säger Ramtin Massoumzadeh, Verkställande Direktör på Labtrino AB.

I ett första steg installerades sensorer i en av Amastens nyproducerade Riki-hus i Timrå, men planen är att utöka genom att ansluta befintliga fastigheter där man ser ännu större möjligheter att implementera individuell mätning och debitering (IMD).

– Det är spännande med den här typen av ny teknologi. Med det här systemet kommer våra hyresgäster och vi som fastighetsägare att få en bättre förståelse över vår förbrukning och kanske kan vi på det här sättet hjälpa våra hyresgäster att leva mer hållbart, säger Magnus Jägre.

 

Om Labtrino

Labtrino grundades 2017, och är spunnet ur forskning och studier vid KTH i Stockholm. Bolagets system bygger på banbrytande och patenterad teknologi som möjliggör installation av sensorer på utsidan av rören, vilket eliminerar behovet av dyra installationer som kräver kapning av rören. Med högfrekvent flödesdata analyseras konsumtionen för att resultera i hanterbara åtgärder av individuell konsumtion, och varnar för eventuella problem som läckage.

Om Amasten 
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Vid frågor, vänligen kontakta
Magnus Jägre, IT- och hållbarhetschef Amasten, Tel: +46 (0)70-560 68 76, [email protected] 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 10:45 CET.