Amasten Fastighets AB sponsrar Stiftelsen Läxhjälpens digitaliseringsresa. Syftet med digitaliseringsresan är att kunna erbjuda fler elever läxhjälp genom en digital plattform. 

Läxhjälpen finns idag på ca 40 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona, Helsingborg, Västerås och Norrköping. Sedan 2007 har Stiftelsen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals högskolestudenter. Nu möjliggör Läxhjälpen, tillsammans med Amasten, resan mot digital läxhjälp i läxhjälpsprogrammet. 

          Vi tycker att Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster läxhjälp. Med en digital lösning tar vi oss förbi sådant som hindrar elever att fysiskt vara på plats för att få hjälp med läxorna. Det är jättespännande att få vara sponsor och det går i linje med vårt sociala hållbarhetsarbete, berättar Magnus Jägre, IT-och hållbarhetschef på Amasten Fastighets AB.   

Målgruppen är elever som av olika anledning befinner sig i riskzonen att inte komma vidare till gymnasiet. Avlönade högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna komma vidare till gymnasiet. Av de elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet har 82 procent nått gymnasiebehörighet, 92 procent höjt sitt självförtroende och 93 procent fått ökad lust att studera vidare. 

          Vi är väldigt glada att Amasten valt att investera i vårt läxhjälpsprogram och att vi med deras stöd, genuina engagemang och kompetens kan utveckla det vidare under vår digitaliseringsresa. Nu kickar vi igång ett spännande och långsiktigt samarbete som innebär att vi kan få fler barn och unga runtom i landet att klara skolan och komma närmare sina drömmar!, säger Maria Arneng, Generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Planen är att Läxhjälpens digitala plattform ska lanseras under hösten 2019. 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Magnus Jägre, IT och Hållbarhetschef Amasten, Tel: +46 (0)70-560 68 76, [email protected] 

Maria Arneng, Generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen, Tel: +46 (0)76-006 94 13, [email protected]  

_______________________________________________________________________________ 

Om Amasten 
Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Vi finns i Sundsvall, Mälardalen, Finspång och Blekinge. Vår vision är att skapa trygga bostäder för våra hyresgäster.

Om Stiftelsen Läxhjälpen 
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet och ett antal kommuner bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns idag i 43 samarbetsskolor i 10 kommuner. Avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen återrapporterar till partners om de resultat som uppnås.