Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) presenterar idag ett nytt mål, att bygga 1 000 lägenheter.

Under september förvärvades Riki Bostad, som adderar nyproduktion till Amastens erbjudande. Riki Bostad grundades med idén att ta fram ett smart och nytänkande byggsystem som gör att fler människor har råd att bo bra.

”Riki Bostad har en unik position på marknaden med affärsidén att bygga för ett nytt segment. Det är precis den här typen av kreativa lösningar vi behöver för att kunna bygga fler bostäder”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

”Vi har jobbat hårt och finjusterat varje del av processen. Vi är mycket nöjda med resultatet, monteringen gick till och med något snabbare än vi räknat med”, berättar Nicklas Palm, VD på Riki Bostad.

Följ projektet på www.1000lagenheter.se


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Nicklas Palm, VD Riki Bostad, Tel: +46 (0)70-251 02 93, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 09.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.