Amasten slutför övertecknad nyemission, väljer att utnyttja övertilldelningsoption samt fullföljer villkorade fastighetsförvärv och beslutad kvittningsemission