Foto: Marie Zetterlund, Timrå kommun

Amasten har idag lämnat in en bygglovsansökan för 50 lägenheter i centrala Timrå. I juni kommunicerades det att bolaget Riki bostäder förvärvats till Amasten. Förvärvet är en del av Amastens nya satsning, att kunna erbjuda kostnadseffektiva och hållbara bostäder, med kort produktionstid.

Produktionstiden från färdigt bygglov till inflyttning är cirka 10 månader. Den förkortade processen är ett resultat av en industriell process. Bostäderna är energisnåla och håller hög standard. Planen är att de nya lägenheterna i Timrå ska stå klara till sommaren 2019.

Timrå har ett attraktivt läge och är en expansiv kommun. Vi vill vara med att utveckla kommunen, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Trycket för Timrå håller i sig och att Amasten söker bygglov är ett ytterligare bevis på att det finns en stark framtidstro och att vår attraktivitet ökar, säger Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och bygg Timrå kommun.

Amasten äger sedan tidigare lägenheter, kontors- och butikslokaler i Timrå.

Vi vill, tillsammans med våra kommuner, skapa hållbara boendemiljöer. Den sociala hållbarheten är en stor del av det. Med en förkortad process sparar vi både tid och pengar. I slutändan betyder det lägre boendekostnader för vår slutkund, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Vid frågor, kontakta:

Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected] 

Malin Arnbom, kommunikationsansvarig Amasten, Tel: +46 (0)70-275 16 72, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 10.45 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se