Amasten har skrivit ramavtal med laddoperatören Eways för etablering av smarta laddlösningar och tjänster för elbilsladdning till Amastens hyresgäster.

– Vi ser i våra undersökningar att våra hyresgäster vill bidra till att minska koldioxidutsläppen och därför jobbar vi hårt med att på olika sätt möjliggöra för våra hyresgäster att leva mer hållbart. Elektrifiering av transporter är en del av det. Jag är själv ägare till bil med sladd sen 8 år tillbaka och detta är något jag tror starkt på, säger Magnus Jägre, Hållbarhetschef på Amasten.

– Vi är otroligt stolta och glada över att fastighetsbolaget Amasten valt oss som leverantör av smarta laddlösningar. Tillväxtorter har en enorm möjlighet att bygga laddsystem i alla fastigheter redan från början. Då blir det lätt för hyresgästerna att välja elbil och omställningen går snabbare. Att Amasten valt att satsa på elbilsladdning är därför helt rätt väg att gå och mycket spännande, säger Niclas Sahlgren, VD på Eways.

Genom satsningen ges boende i hyreslägenheter möjlighet att göra klimatsmarta val. Den första laddstationen kommer att installeras och driftsättas innan årets slut och flera andra fastigheter är på gång med installation av laddplatser.

Om Eways – El till alla bilar
Eways är en laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper våra kunder genom hela processen från idén om att kunna ladda bilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av laddstationer samt slutligen nedmontering och återvinning. Eways innovativa molntjänster möjliggör övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslösningar. Vi gör det lätt att ställa om från fossila bilar till elbilar. Vi finns i hela Sverige och våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Magnus Jägre, IT- och Hållbarhetschef, Tel: +46 (0)72-560 68 76, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 09.00 CET. 

_____________________________________________________________

 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].