Idag tar Amasten första spadtaget för 123 hyresrätter i projektet Kopparsvalan, i Falun. Projektet blir det sjätte i bolagets förvaltningsområde hubb Norr, efter Umeå, Timrå, Örnsköldsvik, Luleå och Gävle. Amasten bygger med det egenutvecklade konceptet Riki-huset och Kopparsvalan-projektet har planerat färdigställande senhöst 2022. Amasten har totalt 934 hyresrätter färdigställda eller under produktion.
 

– På kort tid bygger vi drygt 500 hyresrätter i hubb Norr, samtliga med investeringsstöd och energistöd, då Riki-husen är mycket energieffektiva. I det här projektet, liksom i flera av de andra projekten, bygger vi på egenutvecklad mark, vilket gör det ännu roligare att sätta spaden i backen., säger Richard Lantz, nyproduktionschef på Amasten.

– Fördelen med att bygga med egen produkt, för egen förvaltning är att vi får med oss erfarenhet från förvaltningsskedet som bidrar till att vi hela tiden utvärderar och utvecklar konceptet. Tack vare återkoppling från hyresgäster och medarbetare har vi justerat allt från funktion inne i lägenhet till materialval. Det ser vi som en stor fördel, berättar Klas Johansson, förvaltningschef på Amasten.

Om projektet Kopparsvalan

  • 123 energieffektiva hyresrätter
  • Laddstolpar för elbil
  • Solceller
  • Färdigställs senhöst 2022
  • En lokal om 134 kvm 
  • Förmedlas via Amastens hemsida
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Lantz, nyproduktionschef Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-858 25 80, [email protected]
Klas Johansson, förvaltningschef Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-218 58 95, [email protected]

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]