Amasten Holding AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett fastighetsbestånd i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg som ägs av Sterner Stenhus och Kvalitena, med ett fastighetsvärde om 291 mkr.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 77% bostäder och vård, med en direktavkastning på cirka 6 procent. Det förstärker vår närvaro i förvaltningsregion Mitt och vårt fokus på fastigheter i orter på pendlingsavstånd från regionala tillväxtmotorer. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla cirka två tredjedelar bostäder. Vidare”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Portföljen utgörs av 13 fastigheter i Strängnäs, Järna, Sala och Skinnskatteberg med ett underliggande fastighetsvärde om 291 mkr. Totalportföljen utgörs av 57% bostäder, 20% vård, 15% butiker 4% kontor, 3% restauranter och 1% övrigt. Vakansgraden uppgår till låga 2%.  Direktavkastningen uppgår till cirka 6%. De största kommersiella hyresgästerna utgörs av Sala Kommun, ICA, SEB och Vidarkliniken.

Säljare är Sterner Stenhus och Kvalitena som tillsammans äger fastigheterna. Förvärvet planeras delvis att finansieras genom betalning i form av nya stamaktier i Amasten till säljarna. Slutliga villkor kommer att meddelas när dessa har fastställts. Förvärven kommer att öka vinsten per stamaktie även beaktat den utspädning som kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till säljarna.

”Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter i regionen med det här förvärvet som ett ytterligare steg att växa vidare”. Med Sterner Stenhus och Kvalitena får vi två kunniga och starka aktieägare som tillsammans med övriga ägare kan bidra till att utveckla Amasten”, avslutar David Dahlgren.

Amastens resultatprognos kommer att uppdateras och meddelas när slutligt överlåtelseavtal tecknats.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:30 den 1 juni 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]