Amasten Holding AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett fastighetsbestånd i Timrå och Falun med ett fastighetsvärde om 217 mkr. Säljare är Möller & Partners tillsammans med ett antal närstående aktieägare.

”Beståndet ligger i bra läge och omfattar handel, bostäder, äldreboende och kontor. Med en bedömd direktavkastning om drygt 7 procent i dagens lågräntemiljö illustrerar förvärvet Amastens ambition att förvärva fastigheter med god direktavkastning i bra mikrolägen i mindre och mellanstora orter. Timrå utgör en del av den växande Sundsvallsregionen. Falun är i sig en stark ort och tillsammans med Borlänge bildar Falun en stark region i östra Dalarna. I eller i direkt anslutning till både Timrå och Falun finns högskola/universitet, industri, handel och offentlig förvaltning. Vi ser många intressanta investeringsmöjligheter i dessa orter med det här förvärvet som ett steg att växa vidare”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Portföljen utgörs främst av fyra centrumfastigheter i Timrå samt en handelsfastighet i ett bostadsnära handelsområde i Falun. Totalportföljen utgörs av 37% handel, 21% kontor, 20% bostäder och resterande 23% blandade ytor, bland annat förskola och lager. Bland de största hyresgästerna återfinns Willy:s, Coop Nord, Systembolaget, Timrå Kommun och Landstinget. Direktavkastningen bedöms uppgå till drygt 7%.

Säljare är Möller & Partners, som äger fastigheterna tillsammans med ett antal närstående aktieägare. Förvärvet planeras delvis att finansieras genom betalning i form av nya stamaktier i Amasten till säljarna. Slutliga villkor kommer att meddelas när dessa har fastställts. Förvärven bedöms öka vinsten per stamaktie även beaktat den utspädning som kommer att följa av den tilltänkta nyemissionen av stamaktier till säljarna.

”Amasten har sedan tidigare fastigheter i Sollefteå och Härnösand och förvärven i Timrå förstärker vår närvaro i Sundsvallsregionen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Möller & Partners och deras delägare som nya och professionella aktieägare i Amasten”, avslutar David Dahlgren.

Amastens resultatprognos kommer att uppdateras och meddelas när slutligt överlåtelseavtal tecknats.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:30 den 1 juni 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]