Amasten Holding AB (publ) har tecknat avtal med Ronneby kommun om att konvertera och hyra ut ett tidigare studentbostadshus på Parkdala i centrala Ronneby till bostäder med särskild service LSS med inflyttning under första kvartalet 2016. 

”Det känns verkligen bra att kunna hälsa Ronneby kommun och de kommande hyresgästerna och personalen på boendet välkomna till Parkdala och Amasten. Att bygga vidare på den positiva utvecklingen som pågått på Parkdala under de senaste åren har varit viktig för oss sedan vi förvärvade beståndet i somras. Hela området är nu fullt uthyrt och vi kommer fortsätta utveckla området och fler konverteringar av studentbostäderna till fullvärdiga lägenheter, då behovet av lägenheter är stort i Ronneby” säger Olof Pergament, Förvaltningschef Amasten

Kontraktet löper under 5 år och innefattar totalt 10 lägenheter, verksamhetskontor och gemensamhetsutrymmen. Totala hyresvärdet uppgår till 1,56 miljoner kronor per år.

Denna information lämnades till publicering kl. 07.00 den 23 december 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: 46 (0)70‐287 64 02, [email protected]